Amnesty International Nederland Landelijke Collecte 2013 Audio en Script

Screenshot-130214-231659

De scripts zijn overgenomen van amnesty.nl website en ze nieuwsbrief. Daarna worden ze omgezet naar geluidsfragmenten met behulp van online tekst-naar-spraak dienst https://acapela-box.com/AcaBox/ . Deze kunnen worden gebruikt voor het aantrekken van de aandacht bij collecten in de openlucht.


Geef om vrijheid! Landelijke collecte 2013

Geef om Vrijheid. Amnesty International landelijke collecte.

Het collecte voor geld is ongelooflijk belangrijk voor Amnesty International. Hiermee kunnen we nog meer investeren in een betere naleving van de mensenrechten wereldwijd.  Door onderzoek, door lobby, door het voeren van actie.  Een poosje geleden was de Myanmarese komiek Zarganar op bezoek in Amsterdam. Hij was tot 35 jaar gevangenisstraf veroordeeld voor zijn meningsuiting. Amnesty International voerde jarenlang actie voor zijn vrijlating en in oktober 2011 kwam hij vrij, na elf jaar van zijn leven te hebben doorgebracht in de gevangenis.  Wereldwijd kwamen Amnesty aanhangers voor hem in actie.  Hij maakte nog eens duidelijk hoe belangrijk het werk is dat wij doen.
‘Ik voelde dat ik niet alleen was, dat ik gesteund werd’, zei hij. ‘Alle politieke gevangenen die nog steeds achter de tralies zitten, hebben de druk van buiten echt nodig.”

Daar doen we het voor.  Daar doet u het voor.  Voor mensen als Zarganar en voor vele anderen.  En daarom komt u niets toe dan lof.

Dank voor uw gift!


Heel veel dank!

Amnesty International heelft iets met namen.  In het krantenartikel van Amnesty’s oprichter Peter Benenson, “De vergeten Gevangenen”, dat in 1961 het startpunt van de organisatie werd, komen de eerste namen voor.

Namen van dissidenten, soals Agostino Neto, Constatin Noica en Toni Ambatielos.

Voor Amnesty zijn de mensenrechten nooit een abstract gegeven.  Als er iets is dat we belangrijk vinden, dan is dat namen noemen.  We werken niet tegen een systeem, we werken voor individuele mensen.  We werken niet tegen een gezichtsloze bedreiging, we werken voor degenen die te vrezen hebben voor ongegronde gevangenschap, marteling, doodstraf of grove discriminatie.

Voor mensen van wie de rechten met voeten worden getreden, zoals het recht op vrije meningsuiting, op onderwijs, op gezondheidszorg of het recht op een eerlijk proces.  En we steunen mensen die zich hiervoor inzetten.  Zoals bijvoorbeeld Samson Ochieng die voorkwam dat 50 duizend mensen in Kenia uit hun huis werden gezet.

U bent een van degenen die onze acties mogelijk maken.  U zorgt ervoor dat we ons kunnen blijven inzetten voor de rechten van alle mensen die onze steun nodig hebben.  Ik heb enorme waardering voor uw inzet.  Heel veel dank!


Het belang van Amnesty

De Universele Verklaring van de Rechten van de Mens vormt de basis van Amnesty’s werk.  Daarin is bijvoorbeeld vastgelegd dat iedereen mag zeggen, schrijven, denken en geloven wat hij wil.  Dat niemand mag worden gemarteld, dat iedereen wordt beschermd door de wet, en dat de wet eerlijk wordt toegepast.  Alle landen die lid zijn van de Verenigde Naties – en dat zijn bijna alle landen ter wereld – hebben beloofd de mensenrechten te zullen respecteren.  Maar in veel landen worden die rechten met voeten getreden.  Amnesty blijft daarom regeringen aan hun belofte herinneren.  En Amnesty blijft onvermoeibaar actievoeren voor de mensenrechten van iedereen, overal ter wereld.


Onpartijdig, onafhankelijk en betrouwbaar

Amnesty International strijdt voor naleving van de mensenrechten in alle landen ter wereld.  Of die landen nu democratieën of dictaturen zijn, met een rechtse of een linkse regering.  Amnesty is onpartijdig en onafhankelijk en dus niet gebonden aan een politieke overtuiging of godsdienst.  Voor haar onderzoek en actie neemt Amnesty geen geld aan van regeringen of politieke groeperingen, of van bedrijven waarvan niet zeker is of die de mensenrechten respecteren.  Dat wekt vertrouwen.  Regeringen nemen Amnesty serieus.

Amnesty doet gedegen onderzoek.  Een melding van een mensenrechtenschending wordt door de medewerkers zorgvuldig onderzocht.  Zij baseren zich op getuigenissen van gevangenen, hun familieleden, advocaten of artsen.  Ze vragen informatie bij uiteenlopende instanties zoals vakbonden, religieuze instellingen en vrouwenorganisaties, en doen onderzoek ter plaatse.  Alleen de feiten tellen.  Pas wanneer onze onderzoekers er zeker van zijn dat de melding terecht is, gaat Amnesty tot actie over.  Zo kunnen schendingen trefzeker aan de kaak worden gesteld.


Namen noemen

Akin Birdal, Aktham Nuaysa, Alvaro Uribe, Arnold Tsunga, Asma Jahangir, Aung San Suu Kyi, Chen Guangchen, Clement Nwankwo, Estella de Carlotto, Grigory Pasko, Haytham al-Maleh, Harry Wu, Hilda Morales, Hina Jilani, Hrant Dink, Hung Qi, Jack Mapanje, Jenni  Williams, Vera Chirwa, Wei Jingsheng.

Het begin van Amnesty lag bij het noemen van namen.  Amnesty heeft in de loop van bijna vijftig jaar actievoeren meer dan honderdduizend namen genoemd.  De eerste keer dat Amnesty International gedetailleerde lange lijsten van namen uitbracht, was in de tweede helft van de jaren zeventig.  Bijna gelijktijdig publiceerde de organisatie de namen van gevangenen in het keizerrijk Perzië, van slachtoffers van marteling in Chili en van degenen die waren ‘verdwenen’in Argentinië.  Vooral in Argentinië groeide die lijst.  Amnesty publiceerde een lijst van 2669 gevallen van ‘verdwijning’ in juni 1979, en kwam vijf maanden later met een lijst van
ruim 3600 namen.  In de ongeveer 30000 rapporten en berichten die Amnesty International de laatste twintig jaar heeft gepubliceerd, zijn er vele honderden waarin lijsten met namen zijn opgenomen: in 2002 een lijst van 7701 namen van mensen die ‘verdwenen’in Peru, in 2004 een lijst van 400 mensen die naar verluidt zijn vermoord in Darfur en in 2009 een lijst van 368 mensen die zijn opgepakt in Iran.


U maakt ons werk mogelijk

Amnesty International komt over de hele wereld op voor waardigheid en mensenrechten.  Ons doel is naleving van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens.  Wij komen in actie wanneer gerichtigheid en vrijheid in het geding zijn en de mensenrechten worden bedreigd.

We hebben meer dan 2.8 miljoen leden, donateurs en activisten in 150 landen.  In Nederland heeft Amnesty bijna 300000 leden en donateurs.  Ze zijn van alle culturen, overtuigingen, leeftijden en beroepen.  Ze dragen allemaal op hun eigen manier bij aan bescherming van de mensenrechten.

Amnesty International strijdt voor naleving van de mensenrechten in alle landen.  Of die landen nu democratieën of dictaturen zijn, of ze een rechtse of een linkse regering hebben.  Amnesty is onpartijdig en onafhankelijk.  Om die onafhankelijkheid te kunnen garanderen nemen we voor onze acties en onderzoek geen geld aan van de overheid of van politieke en religieuze groeperingen.  Het werk van Amnesty wordt mogelijk gemaakt door u!


Nederlanders zijn gulle gevers, maar in een land waar zo veel organisaties collecteren is men kritisch en voorzichtig geworden.  Mensen willen graag weten waaraan zij hun geld uitgeven, en dat is terecht.

Wat doet Amnesty International eigenlijk?

Amnesty is een wereldwijde organisatie met duizenden vrijwilligers, die zich inzet voor een rechtvaardige wereld.  Amnesty International voert acties om schendingen van mensenrechten te voorkomen en komt op voor de slachtoffers van schendingen.

Alweer een collecte?

Ja, helaas zijn er nog steeds veel mensen die onrecht aangedaan wordt.  Er zijn bijvoorbeeld mensen die gevangengezet of zelfs gemarteld worden omdat ze een andere mening hebben.  Amnesty International doet daar wat aan.  Ik weet dat we niet de enigen zijn die collecteren, maar ik hoop toch dat u ons goede doel wilt steunen.

Komt het geld wel goed terecht?

Amnesty heeft het CBF-keurmerk van het Centraal Bureau Fondsenwerving.  Dit is een garantie dat uw geld goed terechtkomt.  Om dit keurmerk te krijgen, moet namelijk aan een groot aantal strenge criteria worden voldaan.


‘Gebruik alstublieft uw vrijheid zodat wij de onze krijgen.’

Dit zei Daw Aung San Suu Kyi, de grootste opponent van het militaire regime van Myanmar (Birma).  Van de afgelopen 21 jaar verbleef ze er vijftien in gevangenschap of onder huisarrest.  Op 13 november 2010 kwam zij vrij.  Met uw gift steunt u mensen zoals Aung San Suu Kyi, die zich onvermoeibaar inzetten voor de rechten van de mens.


Doneer voor de mensenrechten en word lid!

Uw donatie helpt.   Ga naar onze website amnesty.nl en klik op “word lid” voor donatie vanaf 4,50 euro per maand te geven.  Heel veel dank!

UW GIFT HELPT! STEUN AMNESTY.
Giro 4 5 4 0 0 0 – uw gift betekent hoop!

Amnesty International is hét goede doel voor mensenrechten. Amnesty is onpartijdig en onafhankelijk. Wij zijn hierdoor afhankelijk van giften van mensen zoals u. Uw gift is voor ons van groot belang. U kunt op diverse manieren het werk van Amnesty steunen. 

Gift via een machtiging.
Uw gift is altijd welkom: door Amnesty te machtigen voor uw gift ondersteunt u structureel ons werk. Kies hier voor een machtiging per maand, kwartaal of jaar.

Online doneren – eenmalige gift.
Ook een eenmalige gift stellen wij natuurlijk zeer op prijs. U kunt dit regelen met uw creditcard, door middel van een acceptgiro, internetbankieren (iDeal) of een machtiging.

Via de jaarlijkse collecte.

Ieder jaar organiseert Amnesty in de maand februari een landelijke collecte. De giften die wij via deze collecte ontvangen is een belangrijke bron van inkomsten. U kunt dus ook tijdens de collecteweek uw gift aan Amnesty geven. Kijk hier voor meer informatie.

Via uw testament.

U kunt ook geld nalaten aan Amnesty via uw testament. Uw nalatenschap komt geheel ten goede aan Amnesty, omdat wij als Goede Doelen organisatie geen successierechten hoeven te betalen.

Notarieel schenken met belastingvoordeel.

Met een notariële schenking wordt uw gift direct fiscaal aftrekbaar. Afhankelijk van uw inkomen kunt u tot maximaal 52% van uw gift terug krijgen.

Voor bedrijven: geven met fiscaal voordeel.

Een gift aan het goede doel Amnesty is voor bedrijven aftrekbaar voor de vennootschapsbelasting.

Gift via een renteschenking.

Wanneer u bankiert bij de ASN Bank of de Triodos Bank spaart u tegen een aantrekkelijke rente en weet u dat uw geld op een duurzame manier wordt ingezet.  Bovendien kunt u (een deel van) uw ontvangen rente als gift schenken aan Amnesty International.

Heeft u iets te vieren? Denk eens aan Amnesty.

Organiseert u binnenkort een feest zoals bijvoorbeeld een jubileum, verjaardag of bruiloft en draagt u Amnesty een warm hart toe? Dan hebben wij als suggestie het Geef om Vrijheid-pakket. Als cadeau kunt u een bijdrage vragen voor Amnesty International.

Geven via SMS
Nu konden mensen geld doneren door middel van de Geef SMS.  Het komt steeds vaker voor dat mensen geen geld in huis hebben. Met Geef SMS kan met één SMS €2,- worden gedoneerd. Het werkt eenvoudig: SMS ‘amnesty’ naar 4, 3, 3, 3 en binnen enkele ogenblikken ontvangt u een bedankje voor de gift. Het bedrag dat u doneert wordt bijgeschreven op uw mobiele telefoonfactuur. Meer info op www.amnesty.nl / collecte.
 Ook úw gift helpt!
Het rekeningnummer voor giften is 4 5 4 0 0 0 , ten name van Amnesty International, Amsterdam.

Er is al veel gedaan, maar er moet nog veel meer gebeuren. Steun Amnesty en word lid.  Bij Amnesty is altijd plaats voor vrijwilligers.


N
og vragen?

Kijk op onze website amnesty.nl , of bel naar 0 2 0 6 2 6 4 4 3 6 , alstublieft.

Amensty International streeft naar een wereld waarin iedereen alle rechten geniet die zijn vastgelegd in de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens en andere internationale mensenrechteninstrumenten.  In navolging van deze visie is het de missie van Amnesty International om onderzoek te doen en actie te voeren gericht op het voorkomen en beëindigen van ernstige schendingen van deze rechten.

https://acapela-box.com/AcaBox/ This is better and with more choices
http://www.ispeech.org/text.to.speech


Wat zijn Mensenrechten?

Iedere persoon heeft recht op zekere rechten; eenvoudig vanwege het feit dat hij een mens is.  Dit zijn “rechten”omdat het dingen zijn die je toestaan te zijn, te doen of te hebben.  Deze rechten zijn er voor jouw bescherming tegen mensen die je zouden kunnen schaden of je pijn willen doen.  Ze zijn er ook om ons te helpen om met elkaar samen te werken en in vrede te leven.

Er zijn 30 rechten en deze staam omschreven in een document dat de Universele Verklaring van Rechten van de Mens wordt genoemd, welke in 1948 door de Verenigde Naties werd gecreëerd.  De Verenigde Naties werden in 1945 opgericht, kort na het einde van de Tweede Wereldoorlog.  Haar doel is om vrede aan de wereld te brengen.  Heden ten dage zijn er 192 landen lid van de Verenigde Naties.

1. We worden allemaal vrij en gelijkwaardig geboren
    We worden allemaal vrij geboren.  We hebben allemaal onze eigen gedachten en ideeën.  We zouden allemaal gelijk behandeld moeten worden.

2. Discrimineer niet
    Deze rechten gelden voor iedereen, ongeacht onze verschillen.

3. Het recht op leven
    We hebben allemaal het recht op leven, en te leven in vrijheid en veiligheid.

4. Geen slavernij
    Niemand heeft het recht ons tot slaaf te maken.  Wij mogen niemand tot slavernij dwingen.

5. Geen marteling
    Niemand heeft het recht ons pijn te doen of te martelen.

6. Je hebt rechten, waar je ook gaat
    Ik ben een persoon, net als jij!

7. Voor de wet zijn we allen gelijk
    De wet is gelijk voor iedereen.  De wet moet ons allemaal eerlijk behandelen.

8. De wet beschermt jouw mensenrechten
    We kunnen allemaal een beroep doen op het rechtsstelsel wanneer we niet eerlijk behandeld worden.

9. Geen oneerlijke gevangenschap
    Niemand heeft het recht ons zonder een goede reden te arresteren en gevangen te houden, of ons het land uit te sturen.

10. Het recht op een proces
    Als we berecht worden, moet dat in het openbaar gebeuren.  De mensen die ons berechten mogen zich niet door anderen laten beïnvloeden omtrent de rechtsgang.

11. We zijn onschuldig tenzij schuldig bewezen
    Niemand mag beschuldigd worden van iets, totdat zijn schuld is bewezen.  Wanneer mensen zeggen dat we iets verkeerds hebben gedaan, hebben we het recht te laten zien dat het niet waar is.

12. Het recht op privacy
    Niemand mag onze goede naam proberen te shcaden.  Niemand heeft het recht om zomaar ons huis binnen te komen, onze brieven te openen, of ons en onze familie lastig te vallen zonder een goede reden.

13. Vrijheid om te gaan en staan waar je wilt
    We hebben allemaal het recht om in ons eigen land te gaan waar we willen en om naar believen te reizen.

14. Het recht op een veilige woonplek
    Als we bang zijn dat we in ons eigen land slecht worden behandeld, hebben we allemaal het recht naar een ander land te vluchten waar we veilig zijn.

15. Recht op een nationaliteit
    We hebben allemaal het recht om tot een land te behoren.

16. Huwelijk en gezin
    Iedere volwassene heeft het recht om te trouwen en een gezin te stichten als hij of zij dat wil.  Mannen en vrouwen hebben dezelfde rechten, of ze nu getrouwd zijn of niet.

17. Het recht op eigendom
    Iedereen heeft het rechtg om dingen in zijn bezit te hebben of te delen.  Niemand mag dingen zonder een goede reden van ons afpakken.

18. Vrijheid van denken
    We hebben allemaal het recht om te geloven wat we willen geloven, om een godsdienst te hebben, of om van godsdienst te veranderen asl we dat willen.

19. Vrijheid om jezelf te uiten
    We hebben allemaal het recht onze eigen beslissingen te nemen, een eigen mening te hebben, onze mening te uiten en onze ideeën met anderen te delen.

20. Het recht om publiekelijk samen te komen
    We hebben allemaal het recht onze vrienden te ontmoeten en om in vrede samen te werken om onze rechten te verdedigen.  Niemand kan ons dwingen tot een groep te behoren als we dat niet willen.

21. Het recht op democratie
    We hebben allemaal het recht om deel te nemen aan de regering in ons land.  Iedere volwassene zou kiesrecht moeten hebben om zijn regeringsleiders te keizen.

22. Sociale zekerheid
    We hebben allemaal het recht op betaalbaar onderdak, medicijnen, onderwijs, kinderzorg, genoeg geld om van te leven en medische zorg wanneer we oud of ziek zijn.

23. De rechten van de werknemer
    Iedere volwassene heeft het recht een beroep uit te oefenen, tegen een redelijk loon, en om lid te zijn van een vakvereniging.

24. Het recht om te spelen
    We hebben allemaal het recht te rusten na het werk en te ontspannen.

25. Voedsel en onderdak voor iedereen
    We hebben allemaal het recht op een goed leven.  Moeders en kinderen, ouderen, werklozen of gehandicapten, alle mensen hebben het recht dat er voor hen gezorgd wordt.

26. Het recht op onderwijs
    Onderwijs is een recht.  Basisonderwijs behoort gratis te zijn.  We horen te leren over de Verenigde Naties en hoe we met andere mensen moeten omgaan.  Onze ouders moeten vrij zijn in de onderwijskeuze voor hun kind.

27. Auteursrecht
    Het auteursrecht is een speciale wet ter bescherming van iemands artistieke creaties en wat hij geschreven heeft; anderen mogen jouw creaties niet kopiëren zonder jouw toestemming.  We hebben allemaal het recht op onze eigen manier van leven en om te genieten van de mooie dingen die kunst, wetenschap en onderwijs ons brengen.

28. Een eerlijke en vrije wereld
    Er behoort goede orde te heersen zodat we allemaal onze rechten en vrijheden kunnen hebben in ons land en over de hele wereld.

29. Verantwoordelijkheid
    We hebben een plicht naar andere mensen en moeten hun rechten en vrijheden ook beschermen.

30. Niemand kan jouw mensenrechten van je afnemen.

— Naar
www.youthforhumanrights.org


Text-to-speech Online Conversion Website:

https://acapela-box.com/AcaBox/ This is better and with more choices
http://www.ispeech.org/text.to.speech


以公民个人身份签署国际人权宪章 http://j.mp/udhr-ss 或发空信给 udhr1948+form@gmail.com 收到自动回信的签名表格,填写后寄回给 udhr1948@gmail.com 即可。请广为传播。


 

Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

发表评论

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com 徽标

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  更改 )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  更改 )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  更改 )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  更改 )

w

Connecting to %s